Kierownictwo

Komendant PowiatowY Policji
 w Bartoszycach

 

insp.  Dariusz Ślęzak

sekretariat  47 73 212 11

e-mail: komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

 

    I ZASTĘPCA KomendantA PowiatowEGO  Policji
 w Bartoszycach

 

mł. insp. Tomasz Skarżyński

sekretariat 47 73 212 11

 

 

 

Powrót na górę strony