W celu złożenia petycji prosimy o przekazanie pisma na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
tel. 47 73 212 00
fax. 47 73 212 05
e-mail: komendant@bartoszyce.ol.policja.pl

Ważne: Petycje wniesione bez oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję a także petycję niespełniające innych wymagań wskazanych w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz.1195) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Odnośnik do ustawy TUTAJ.

Powrót na górę strony