Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Zdalne lekcje bezpieczeństwa z licealistami

Profilaktyka jest wciąż ważna i potrzebna. Chociaż w obecnej sytuacji epidemicznej niemożliwy stał się bezpośredni kontakt policjantów z młodzieżą w szkole, policjantka wykorzystała istniejące możliwości zdalnego nauczania i na spotkaniu online rozmawiała z młodzieżą o przeciwdziałaniu handlu ludźmi, doborze do służby w policji i bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Dziś, (28.01.21r.), cztery klasy licealistów wzięły udział w zdalnej lekcji z policjantką. Pierwsza część spotkania z najstarszą młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach poświęcona była rozmowom o procederze handlu ludźmi. Okazuje się, że pojęcie handlu ludzi kojarzy się młodzieży jednoznacznie, mianowicie ze zmuszaniem kobiet do pracy, w tzw. sex-biznesie. Policjantka wyjaśniła, że definicja handlu ludźmi obejmuje też ciężką, często słabo płatną pracę kobiet i mężczyzn w sytuacji, gdy z różnych powodów nie można z niej zrezygnować. Rozmawiano o tym jak ustrzec się przed tego rodzaju zagrożeniem, jak przygotować się do wyjazdu za granicę, co trzeba wiedzieć o kraju, do którego wyjeżdżamy, aby w razie potrzeby wiedzieć gdzie szukać pomocy. W Polsce informację o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii można przesłać na funkcjonującą od 2014 r. w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP skrzynkę e-mailową handelludzmibsk@policja.gov.pl lub dzwoniąc pod nr 664 974 934. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

Pomoc ofiarom handlu ludźmi świadczą poniższe organizacje:

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi tel. +48 22 628 01 20,
e-mail: kcik@strada.org.pl

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
telefon zaufania: +48 22 628 99 99
numer interwencyjny +48 605 687 750
e-mail: strada@strada.org.pl

 

Kolejna część spotkania poświęcona była pracy w policji. Policjantka starała się pokazać służbę, jako ciekawą i pasjonującą pracę, różniącą się zupełnie od pracy w innych zawodach. Policjantka mówiła, że aby zostać policjantem trzeba mieć nieposzlakowaną opinię i być niekaranym przez sąd. Młodzież zapoznała się z zasadami doboru do służby, obejrzała film przedstawiający test sprawności fizycznej i dowiedziała się, gdzie szukać szczegółowych informacji na temat procedury doboru do służby: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji

Z uwagi na to, że każdy z nas jest użytkownikiem ruchu drogowego nie zabrakło również rozmowy na ten ważny temat. Część uczniów ma już upragnione prawo jazdy, część niebawem zapisze się na kurs. Policjantka uczuliła młodych kierowców, aby nigdy nie wsiadali za kierownicę pod działaniem alkoholu, czy innych środków psychoaktywnych. Funkcjonariuszka mówiła też, że brawura na drodze nie jest nikomu potrzebna, a prędkość nieadekwatna do umiejętności i warunków na drodze może przysporzyć samych kłopotów.

  • policjantka w czasie lekcji online  siedzi przed ustawionym na biurku laptopie, za nią baner z zapisem Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
    policjantka w czasie lekcji online
  • policjantka w czasie lekcji online  siedzi przed ustawionym na biurku laptopie
    policjantka w czasie lekcji online
Powrót na górę strony