Bartoszyce: Powiatowe obchody Święta Policji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Powiatowe obchody Święta Policji

Tegoroczne Święto Policji miało inny niż zazwyczaj charakter. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że obchody święta policjantów przybrały kameralny charakter. Uroczystość przebiegła zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą zaproszonych gości. Pomimo niedogodności, uroczystość miała podniosły charakter, a jej wyjątkowość podkreśliły wspominane jubileusze, m.in. 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej. W uroczystości uczestniczył nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

95 lat kobiet w polskiej Policji

Policja Państwowa została powołana ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku. Kobiety, pomimo braku formalnych przeszkód nie były entuzjastycznie przyjmowane w policyjne szeregi. Zawód policjanta uważano za profesję typowo męską, pozbawioną miejsca dla kobiet. Zakres zadań stojących przed formacją sprawił, że zaczęto dostrzegać potencjał kobiet i ich istotną rolę, którą mogą odgrywać w zwalczaniu przestępstw w środowisku rodzinnym i wśród nieletnich. Ta typowo męska formacja, zaczęła borykać się z masowymi przestępstwami dotyczącymi handlu kobietami i dziećmi, gdzie w bardzo szybkim tempie kobiety zaczęły wybijać się na tle mężczyzn w realizowaniu zadań związanych z tymi czynami. Efektem tego, Minister Spraw Wewnętrznych Cyryl Ratajski już 26 lutego 1925 roku polecił utworzyć Policję Kobiecą. Od kandydatek wymagano odpowiednich predyspozycji psychicznych, intelektualnych i moralnych, dobrej kondycji fizycznej nadto odpowiedniego wzrostu (minimum 165 cm), wykształcenia ogólnego – podstawowego dla szeregowych policjantek i średniego dla oficerów Policji Państwowej, wieku 25-40 lat oraz określonego stanu cywilnego – preferowano panny i wdowy. Dziś policjantki stoją na równi z policjantami, procedura doboru do służby jest jednolita dla obu płci, podobnie zadania, jakie stawia przed nimi służba w Policji.
W Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach służą 24 policjantki, co stanowi ponad 20 % funkcjonariuszy.

Odznaczenia i awanse

W tym roku okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że powiatowe obchody Święta Policjantów z Bartoszyc przybrały kameralny charakter. W poniedziałek 10 sierpnia 2020 roku na placu Komendy Powiatowej Policji przy ul. Wyszyńskiego 28 w Bartoszycach funkcjonariusze i pracownicy cywilni obchodzili 101. rocznicę powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu Bartoszyce Jan Zbigniew Nadolny, Burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski, Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce Jadwiga Bogdaniuk, kapelan bartoszyckich policjantów ksiądz prałat Jan Jarosz, Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiego ZW NSZZ policjantów podinsp. Sławomir Koniuszy. Tegoroczne Święto było okazją do upamiętnienia 95-lat kobiet w Policji oraz 30. rocznicy powstania Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów.

W trakcie uroczystości odczytano list Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Drogie Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze oraz Pracownicy Cywilni Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego, z okazji Państwa święta życzę przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. W imieniu wszystkich obywateli, którzy zawdzięczają Państwu poczucie bezpieczeństwa, dziękuję za tę trudną służbę. Życzę również sukcesów w życiu prywatnym i składam wyrazy uznania dla Rodzin, które wspierają Państwa w każdych okolicznościach - napisał w liście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie medal srebrny za długoletnią służbę otrzymał:

podkom. Radosław Piekut

Podczas święta na wyższe stopnie służbowe awansowało łącznie 43 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wręczył akt mianowania na stopień inspektora policji mł. insp. Przemysławowi Fiertkowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Bartoszycach. Kolejny akt mianowania, na stopień podinspektora policji z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie otrzymał nadkomisarz Krzysztof Szczepański Komendant Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim.

 

 

 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
 • Powiatowe obchody Święta Policji
Powrót na górę strony