Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wracał toyotą do domu – był pijany. Ujął go inny kierowca i przekazał policjantom

Bezwzględna trzeźwość na drodze, odpowiedzialność i rozwaga – to cechy, którymi musi wykazywać się każdy uczestnik ruchu drogowego. Kierowcy powinni mieć świadomość, że bezmyślne zachowanie wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale może stać się przyczyną dramatów życiowych wielu osób i ich rodzin. Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien widzieć, że zawsze może, a nawet powinien reagować podejrzewając kierującego o nietrzeźwość za kierownicą. Dzięki wzorowej postawie obywatelskiej z ruchu drogowego wykluczono 62 – latka, który kierował toyotą mając w organizmie 2,5 promila alkoholu.

W niedzielę, (19.11.23r.), po godz. 16:00 policjanci interweniowali w związku z informacją o kierowcy jadącym slalomem na trasie Lutry – Troszkowo, który został ujęty przez zawiadamiającego. Policjanci sprawdzili trzeźwość ujętego 62 – latka, mężczyzna miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Nie kwestionował swojej winy przyznał, że zanim wsiadł za kierownicę pił alkohol i był świadomy czekających go konsekwencji.

Kodeks karny pijanym za kierownicą przewiduje karę ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Kolejną dolegliwością jest obowiązkowe świadczenie w kwocie nie mniejszej niż 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej i zakaz kierowania na okres, co najmniej 3 lat.

Policjanci apelują!                               

Jeśli podejrzewacie kierującego o nietrzeźwość reagujcie. Zawsze jednak stawiajcie swoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Pościgi, czy zajeżdżanie drogi takiemu kierującemu to nie jest dobry pomysł. Oczywiście, jeżeli istnieje taka możliwość można dokonać obywatelskiego ujęcia pijanego kierującego, czy zabrać mu kluczyli. Zawsze jednak najbezpieczniej zadzwonić na nr alarmowy 112 i sprawę przekazać policji. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli masz wiedzę, że dana osoba jeździ autem w stanie nietrzeźwości, wówczas masz obowiązek zawiadomienia o tym policję lub prokuraturę. 

Art. 243 Kodeksu postępowania karnego mówi, że każdy ma prawo do ujęcia obywatelskiego, jeśli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie jest możliwe ustalenie jej tożsamości. Po zatrzymaniu obywatelskim należy niezwłocznie oddać sprawcę w ręce Policji.

Instytucja ujęcia obywatelskiego ma zastosowanie nie tylko w przypadku sprawcy przestępstwa, ale również w przypadku sprawcy wykroczenia. Wskazuje na to jednoznacznie art. 45 § 2 k.p.s.w.

O obowiązku zawiadomienia o przestępstwie stanowi artykuł 304 Kodeksu postępowania karnego, który wskazuje, iż: każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Powrót na górę strony