Prawa autorskie - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Prawa autorskie

Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie baroszyce.policja.gov.pl nie wymaga zgody Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

W przypadku wykorzystania materiałów prosimy o podanie ich źródła: bartoszyce.policja.gov.pl lub KPP Bartoszyce.

W serwisie zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne.