Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny
Komendy POwiatowej Policji w Bartoszycach

ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
sekretariat: ( 89) 762 82 70
fax.  (89) 762 82 35
 

Naczelnik Wydziału

kom. Daniel Pejłachowski

tel. (89) 762 82 30

Zastępca Naczelnika Wydziału

asp. sztab. Mikołaj Mikulewicz

tel. (89) 762 82 57

 

Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie inicjowania działań operacyjnych mających na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej między innymi przez:
  1. prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form
    i środków,
  2. poszukiwanie osób zaginionych oraz ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.
  3. prowadzenie rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych,
  4. prowadzenie pracy wykrywczej, środkami i metodami operacyjnymi w sprawach dokonanych w sposób zorganizowany lub w sprawach o znacznym stopniu skomplikowania oraz ze względu na podmiot zamachu przestępczego,
  5. opracowywanie analiz struktury, dynamiki i geografii zdarzeń oraz prognozowania rozwoju przestępczości i ukierunkowywanie działań wykrywczych,
  6. gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyjnych oraz analizowanie pod kątem typowania osób i zdarzeń,
  7. podejmowanie działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia przestępczości i zjawisk jej towarzyszących we współpracy z instytucjami poza policyjnymi.