Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Kierownictwo

Komendant PowiatowY Policji
 w Bartoszycach

mł. insp.  Przemysław Fiertek

sekretariat  89 762 82 11

e-mail: komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

 

  I ZASTĘPCA KomendantA PowiatowEGO  Policji
 w Bartoszycach

mł. insp. Robert Zabuski

sekretariat 89 762 82 11