Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Kierownictwo

Komendant PowiatowY Policji
 w Bartoszycach

insp.  Przemysław Fiertek

sekretariat  47 73 212 11

e-mail: komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

 

  I ZASTĘPCA KomendantA PowiatowEGO  Policji
 w Bartoszycach

mł. insp. Robert Zabuski

sekretariat 47 73 212 11

 

 

 

Powrót na górę strony