Charakterystyka powiatu bartoszyckiego - Historia - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Charakterystyka powiatu bartoszyckiego

CHARAKTERYSTYKA POWIATU BARTOSZYCKIEGO :

 

Powiat bartoszycki należy do województwa warmińsko-mazurskiego. Położony jest w północnej części województwa, przy granicy z Rosją(Obwód Kaliningradzki). Sąsiaduje z powiatami: kętrzyńskim, olsztyńskim, lidzbarskim oraz braniewskim. W powiecie funkcjonują samorządy: Miasta Bartoszyce, Gminy Bartoszyce, Miasta Górowo Iławeckie, Gminy Górowo Iławeckie, Gminy i Miasta Bisztynek oraz Miasta i Gminy Sępopol.

Powierzchnia powiatu wynosi 130.854 ha, co stanowi 5,4% powierzchni województwa.

Powiat bartoszycki zamieszkuje 64.933 osób, co stanowi 4,43% ludności województwa warmińsko-mazurskiego.

Po przemianach początku lat 90 nastąpił upadek państwowego rolnictwa, zmniejszenie produkcji przemysłu dziewiarskiego, usług budowlanych i mechanicznych. Gwałtownie wzrosło bezrobocie. Utworzona została administracja samorządowa 6 gmin podejmująca intensywne działania w zakresie świadczenia podstawowych usług komunalnych.  
    Specyfika położenia geograficznego powiatu, wysoka stopa bezrobocia oraz stagnacja gospodarcza ma wpływ na zwiększenie dynamiki przestępczości. Prowadzone przez Policję statystyki wskazują, że najbardziej zagrożone są obiekty prywatne, wśród których dominują placówki handlowe, usługowe, pojazdy (wyposażenie samochodów), garaże, piwnice. Notowana jest duża ilość przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza uszkodzenia ciała oraz kradzieże rozbójnicze i rozboje.
    Statystyki wskazują również, że znaczący wzrost, tak w liczbie wszczęć jak i ilości przestępstw stwierdzonych odnotowano w kategorii przestępstw kryminalnych, a więc tych, które rzutują na społeczne poczucie bezpieczeństwa.


 

Powrót na górę strony