Komenda Powiatowa Policji w Bartoszychach - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

 

Komenda Powiatowa Policji

w Bartoszycach

 

ul. Warszawska 9

11-200 Bartoszyce

tel. 89 762 82 00
fax. 89 762 82 05
 
 
Stanowisko Kierowania 
 
e mail:
 
komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
 
                                  
Telefony kontaktowe:
 
alarmowy:  997
 
 
 
Sekretariat Komendanta Powiatowego:
 (89) 762 82 11 fax (89) 762 82 15
 
Komisariat Policji w Górowie Iławeckim:
(89) 763 08 40, fax (89) 763 08 45
 
Posterunek Policji w Bezledach:
(89) 763 08 80. fax (89) 763 08 75
 
Posterunek Policji w Bisztynku:
(89) 767 75 81 fax (89) 767 75 75
 
Posterunek Policji w Sępopolu:
tel/fax (89) 761 35 97
  
Godziny pracy :
 
0730 - 1530
 
całodobowo pełniona jest służba dyżurna