Rekrutacja na stanowisko sekretarki - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Ogłoszenia

Rekrutacja na stanowisko sekretarki

Osoby chętne do pracy w charakterze sekretarki Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach proszone są o zgłaszanie swojej kandydatury w KPP Bartoszyce na ul. Warszawskiej 9 w terminie do 28 kwietnia br.

Komendant Powiatowy Policji

poszukuje kandydata na stanowisko:

Sekretarki

w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywanej pracy : Bartoszyce

Główne obowiązki:

 • prowadzenie ewidencji dokumentów, pism i materiałów wchodzacych i wychodzących z KPP

 • prowadzenie ewidencji aktów prawnych

 • przygotowuje i sporzadza spisy zdawczo - odbiorcze w celu przekazania do składnicy akt

Wykształcenie: min. średnie

Wymagania konieczne:

 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • umiejetność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,

 • dokładność i systematyczność,

 • umiejetność pracy w sytuacjach stesogennych stresie,

 • niekaralność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo i wykroczenie skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać w terminie do:

28/04/2017

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Warszawska 9

11-200 Bartoszyce

 

Oferty bez wymaganych dokumentów oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 89 762 82 25