Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Kolejni policjanci zakończyli adaptację zawodową

Od 14 października 2019 r., 2 policjantów odbywało adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach. Adaptacja zawodowa jest kolejnym, koniecznym etapem szkolenia w służbie przygotowawczej. Odbyła się dzięki środkom finansowym z budżetów samorządów powiatu bartoszyckiego. Adepci, pod okiem starszych kolegów i koleżanek uczyli się zawodu w praktyce, a czas upłynął im na służbach na obszarze całego powiatu bartoszyckiego. Ze zdobytymi doświadczeniami rozpoczną kolejny etap swojej służby.

Dziś, (15.01.20 r.), I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach mł. insp. Robert Zabuski podziękował policjantom za wzorową służbę w okresie adaptacji zawodowej. Od października minionego roku, 2 policjantów odbywało adaptację ucząc się zawodu policjanta w praktyce. Policjanci wrócą do swojej jednostki macierzystej tj. do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, aby tam kontynuować służbę.

Dzięki środkom finansowym, które zostały przekazane na adaptację zawodową przez samorządy z powiatu bartoszyckiego, (Urząd Miasta Górowo Iławeckie, Urząd Gminy Górowo Iławeckie, Urząd Miasta Sępopol, Urząd Miasta Bisztynek, Urząd Gminy Bartoszyce), możliwe było sfinansowanie kosztów związanych z jej przeprowadzeniem. Dzięki adaptacji zawodowej, więcej policjantów codziennie pełniło służby na obszarze całego powiatu. Młodzi policjanci, pod okiem doświadczonych kolegów patrolowali ulice miast i miasteczek, interweniowali w różnorodnych sytuacjach i dbali o bezpieczeństwo mieszkańców regionu.