Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Spotkanie z seniorami z klubu „Wigor”

„Dnia Seniora” to ogólnopolska akcja realizowana w październiku, jej celem jest aktywizacja osób starszych oraz popularyzowanie wśród seniorów wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Tegoroczna akcja realizowana jest pod hasłem: „Zdrowi, BEZPIECZNI i aktywni”. Na podstawie podpisanego przez Komendanta Głównego Policji i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych porozumienia, udział w akcji biorą policjanci. Wszystko po to, aby seniorzy mieli wiedzę na temat zagrożeń, z którymi mogą się spotkać i wiedzieli jak ich unikać.

Wczoraj, (10.10.19 r.), pracownice z Inspektoratu ZUS w Bartoszycach i policjantka z miejscowej komendy policji spotkały się z seniorami z Klubu Seniora Wigor. Klub prowadzonym  jest przez Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Dzień Seniora”. Z uwagi na hasło tegorocznych działań, które brzmi: „Zdrowi, BEZPIECZNI i aktywni”, policjantka rozmawiała z uczestnikami spotkania o ich bezpieczeństwie w różnych obszarach życia. Panie z Inspektoratu w Bartoszycach, biegłe w temacie świadczeń z ZUS – u wyjaśniały zgromadzonym jakie warunki trzeba spełnić starając się o poszczególne z nich.

Policjantka mówiła o m. in. o nadużyciach przy zawieraniu różnego rodzaju umów podpisywanych podczas pokazów sprzętu, czy umów podpisywanych w domu, a dotyczących dostarczania mediów, czy usług telekomunikacyjnych. Grupą osób, która jest szczególnie narażona na podpisywanie niekorzystnych dla siebie umów są seniorzy.  Policjantom zależy na zwiększeniu świadomości seniorów na temat metod działania oszustów i przekazaniu wiedzy o tym, jak radzić sobie w sytuacji, gdy już podpiszą niekorzystną dla siebie umowę. Policjantka podkreśliła, że w ciągu 14 dni, każdy ma prawo na odstąpienie od umowy zawartej poza siedzibą sprzedawcy i nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Działania osób, które wykorzystują seniorów do podpisywania niekorzystnych umów mogą też wypełniać znamiona przestępstwa wówczas taką sprawą zajmą się kryminalni.

Funkcjonariuszka, przypomniała seniorom, że nadal zdarzają się przypadki oszustw na wnuczka, czy policjanta, zaznaczyła, że policjanci NIGDY nie proszą o pieniądze i nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Najprościej ustrzec się przed tego typu oszustem kończąc rozmowę w momencie, gdy rozmówca powie, że jest policjantem, czy innym funkcjonariuszem i poprosi o pieniądze.

Kolejna część spotkania poświęcona była bezpieczeństwie seniorów w ruchu drogowym. Funkcjonariuszka zaznaczyła, że przejście dla pieszych to wyznaczone miejsce do przejścia przez drogę, co nie oznacza, że jest to miejsce bezpieczne, gdzie nic nam nie grozi. Niestety potrącenia osób na przejściach są częste, a ich skutki wielokrotnie tragiczne dla pieszych.  Policjantka przekonywała, że warto nosić odblaski niezależnie od tego, czy poruszamy
się w mieście, czy poza obszarem zabudowanym, bo pieszy mający odblask widoczny jest z odległości 150-200 metrów, a odległość ta daje kierowcy czas na odpowiednią reakcję i uniknięcie potrącenia.

Seniorzy zadawali pytania i byli wyraźnie zaciekawieni zwłaszcza częścią poświęconą podpisywaniem niekorzystnych dla siebie umów. W ostatnim czasie otrzymujemy sygnały o tym, że osoby podające się za pracowników firmy energetycznej podpisują z mieszkańcami naszego powiatu umowy na dostarczanie energii elektrycznej i innych usług i nie zostawiają kopi umowy osobie, z którą ją podpisały. Osoby, te zgłaszają się na policję i nie wiedzą  co dokładnie i z kim podpisały, a w obawie finansowych konsekwencji swojego zachowania proszą o pomoc policjantów. Policjantka uczulała seniorów, że bezwzględnie powinny poprosić o kopię zawartej umowę. Jej posiadanie ułatwi, zarówno odstąpienie od niej, jak też prace policjantów, gdy okaże się, że była zawarta niezgodnie z prawem.

  • policjanta odpowieda na pytanie uczestniczki spotkania
  • spotkanie w Klubie Seniora Wigor w Bartoszycach
  • policjantka rozmawia z uczestnikami spotkania o ich bezpieczeństwie