Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Dzień pod znakiem spotkań z dziećmi i młodzieżą

Spotkania z dziećmi i młodzieżą to zawsze znakomita okazja na rozmowy o bezpieczeństwie. Charakter spotkań i przekaz policjantów rożni się w zależności od wieku odbiorców. Najmłodsi dowiadują się m. in. o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, starsi uczniowie o tym, że pomimo swojego wieku nie są bezkarni. Policjanci ostrzegają też młodych ludzi przed tragicznymi skutkami zażywania tzw. dopalaczy i narkotyków. Nieodłącznym elementem każdego spotkania jest też promocja zawodu policjanta.

Miniona środa, (9.10.19 r.), upłynęła pod znakiem spotkań policjantów z dziećmi i młodzieżą. Funkcjonariusze z bartoszyckiej drogówki odwiedzili dzieci z miejscowego przedszkola integracyjnego. Sześciolatki pod okiem specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego pokonywały przejście dla pieszych. Dzieci usłyszały, że nawet zielone światło na sygnalizatorze nikogo nie zwalnia z konieczności upewnienia się, czy na pewno można bezpiecznie przejść na drugą stronę. Dzieci obejrzały radiowóz i mogły włączać ulubione dźwięki policyjnej syreny. Policjanci rozdali przedszkolakom odblaski, a dzieci obiecały świecić przykładem i nosić je codzienni, a nie schować do szuflady.

Następnie policjanci odwiedzili młodsze dzieci. Zadaniem policjantów było przypomnienie maluchom o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze. Przedszkolaki usłyszały, jak ważne jest podróżowanie w fotelikach ochronnych – zawsze z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się też, jak ważna i potrzebna jest znajomość swojego nazwiska i adresu zamieszkania, co wbrew pozorom, zwłaszcza dla najmłodszych nie jest łatwe do zapamiętania. Przykładem niech będą słowa chłopca, który pięknie się przedstawił, mówiąc, że mieszka w bloku nr 3 na jednym z miejskich osiedli. Na pytanie policjantki: 3 przez ile? odpowiedział przez ulicę… Sytuacja była zabawna, jednak pamiętajmy o tym, że każde dziecko może znaleźć się w sytuacji, gdy znajomość podstawowych danych okaże
się niezbędna.

Również wczoraj policjantów odwiedzili uczniowie z klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach. Dzieci mogły wsiąść do radiowozu, na policyjnego quad-a i motocykl. Obejrzały też specjalny strój, który nakładany jest przez policjantów w przypadku udziału w zabezpieczeniu imprez masowych, demonstracji i meczów. Spotkaniu towarzyszyły rozmowy o bezpieczeństwie w różnych dziedzinach życia. Uczniowie usłyszeli też, czym na co dzień zajmują się policjanci z poszczególnych wydziałów i komórek. Wyraźnie zaciekawiły ich ten przekaz, bo kilkoro z nich podniosło roczki mówiąc, że jak dorosną zostaną policjantami. 

Kolejne spotkanie, tym razem z młodzieżą, odbyło się z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. To już kolejne spotkanie z uczniami w tej szkole. Policjanci chcą dotrzeć ze swoim przekazem do jak największej liczy młodych ludzi i ostrzec ich przed katastrofalnymi skutkami zażywania narkotyków i tzw. dopalaczy. W związku z trwającą edukacyjno – profilaktyczną kampanią pt. „ Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty, uczniowie obejrzeli spot dedykowany młodym ludziom. Opowiedziane przez policjantkę tragiczne historie młodych ludzi, którzy zmarli po zażyciu tzw. dopalaczy, lub pod ich wpływem popełnili przestępstwa, miały uświadomić młodzieży, że zagrażania związane z zażywaniem tzw. dopalaczy są  jak najbardziej realne. Policjantka wyjaśniła uczniom jak wygląda ich odpowiedzialność prawna. Młodzież dowiedziała się czym jest demoralizacja i kogo dotyczy, kto popełnia czyn karalny i jakie zachowanie można tak nazwać. Funkcjonariuszka podkreślała, że niewłaściwe zachowanie, którego skutkiem może być konflikt z prawem często przekreśla późniejsze, ambitne plany na przyszłość i możliwość pracy w wymarzonym zawodzie. Nie zabrakło też rozmów o służbie w policji. Funkcjonariuszka przedstawiła obecne procedury doboru do służby mówiąc, że bycie policjantem to trudna i wymagająca służba, ale pełniona w sposób rzetelny i oddany daje wspaniałe poczucie satysfakcji i spełnienia.

 • policjantka wyjaśnia dzieciom zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • dzieci przygotowują się do bezpiecznego przejścia przez przejście dla pieszych
 • dzieci pod okiem policjantów pokonują przejście dla pieszych
 • policjanci rozdają dzieciom odblaski
 • dzieci z odblaskami przy policyjnym radiowozie
 • policjanci z bartoszyckiej drogówki w trakcie rozmowy z dziećmi
 • dzieci w policyjnym radiowozie
 • dziewczynka na policyjnym motocyklu
 • policjantka zakłada chłopcu policyjny strój zabezpieczający
 • chłopcy przyglądają się policyjnej tarczy
 • policjantka prezentuje młodzieży spot poświęcony akcji Narkotyki i dopalacze zabijają
 • policjantka prezentuje uczniom spot pt. Mój wybór życie