Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Odpowiedzialność prawna nieletnich – jednym z tematów spotkań z młodzieżą

Młodość ma swoje prawa, jednak każdy nastolatek musi wiedzieć jakie zachowanie może być powodem niemałych kłopotów z prawem. Policjanci, z początkiem września rozpoczęli spotkania z uczniami w szkołach średnich. Rozmawiają z młodzieżą o zachowaniu, które może być przyczyną wizyty w sądzie dla nieletnich. Uczniowie dowiadują się, że pomimo swojego wieku nie są bezkarni. Spotkania, mają też za zadanie ostrzec młodych ludzi przed tragicznymi skutkami zażywania tzw. dopalaczy i narkotyków.

We wtorek (24.09.19r.,) i piątek (13.09.19r.), policjantka spotkała się z uczniami klas I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Wielowątkowa rozmowa z uczniami dotyczyła zarówno tematu odpowiedzialności prawnej nieletnich jak i katastrofalnych skutków zażywania tzw., dopalaczy i narkotyków. Nie zabrakło też rozmów o służbie w policji. W związku z trwającą edukacyjno – profilaktyczną kampanią pt. „ Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty, uczniowie obejrzeli spot dedykowany młodym ludziom. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych jak i prawnych. Policjantka opowiedziała uczniom tragiczne historie młodych ludzi, których z powodu zażycia, tzw. dopalaczy zmarli.

Policjantka wyjaśniła uczniom jak wygląda ich odpowiedzialność prawna. Młodzież dowiedziała się co to jest demoralizacja i kogo dotyczy, kto popełnia czyn karalny i jakie zachowanie można tak nazwać, kiedy mogą trafić na komendę policji, co to jest policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy i zakład poprawczy. Funkcjonariuszka podkreślała, że niewłaściwe zachowanie, którego skutkiem może być konflikt z prawem często przekreśla późniejsze, ambitne plany na przyszłość i możliwość pracy w wymarzonym zawodzie. Nie zabrakło rozmów o służbie w policji. Policjantka przedstawiła obecne procedury doboru do służby. Opowiedziała czym zajmują się policjanci z poszczególnych wydziałów i z jakimi sytuacjami można się spotkać będąc policjantem. Wyjaśniała, że każda służba jest inna i nie ma dwóch takich samych sytuacji, a tym samym nie ma czasu na nudę. Mówiła o tym, że bycie policjantem to trudna i wymagająca służba, ale pełniona w sposób rzetelny i oddany daje wspaniałe poczucie satysfakcji i spełnienia.

  • spotkanie z uczniami ZSP nr 2 w Bartoszycach
  • policjantka w trakcie prelekcji