Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Dzielnicowy rozmawiał z mieszkańcami o realizowanym planie priorytetowym

Plany priorytetowe dzielnicowych i realizacja stawianych w nich zadań są stałym elementem codziennej służby każdego dzielnicowego. Zadanie, które realizuje dzielnicowy wynika z analizy zagrożeń występujących w danej dzielnicy. Często są to problemy, które bardzo przeszkadzają mieszkańcom danego osiedla, jak np. osoby stojące pod oknami mieszkań, spożywające alkohol i zakłócający spokój i porządek publiczny. Dzielnicowy stara się wyeliminować tego rodzaju, niepożądane zjawiska.

W tym tygodniu (4.03.19r), dzięki uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach, w budynku spółdzielni odbyło się spotkanie dzielnicowego asp. szt. Tomasza Kozieja z mieszkańcami jego rejonu służbowego. Spotkanie dotyczyło różnych kwestii, jednak najważniejszym tematem spotkania był obecnie realizowany przez dzielnicowego plan priorytetowy.  Dzielnicowy zdiagnozował w rejonie służbowym uciążliwe dla mieszkańców zjawisko polegające na gromadzeniu się na ul. Sikorskiego osób, które spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny i zaśmiecają rejon osiedla. Dzielnicowy poinformował mieszkańców, że jako cel postawił sobie dążenie do eliminacji tego zjawiska. Współpraca mieszkańców, którym również zależy na wyeliminowaniu tego typu nieprawidłowości jest nieoceniona. Mieszkańcy, bowiem codziennie przez wiele godzin są w swoich domach i widzą kiedy dochodzi do nieprawidłowości na ich osiedlu. Ważne, aby każdy taki przypadek zgłaszali swojemu dzielnicowemu, wówczas walka z tym procederem będzie łatwiejsza. Na spotkanie przyszło kilkadziesiąt osób, które zadeklarowały pomoc w walce z uciążliwym problemem.