Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach i usuwania śniegu z dachów budynków

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Ustawa prawo budowlane, nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachów, ale też sopli lodu, czy nawisów śniegu.

Zima w pełni. Pana śnieg, a aura nie sprzyja kierowcom i pieszym. O ile każdy wie, że droga powinna być odśnieżona i zazwyczaj wiemy na kim ten obowiązek ciąży, o tyle z chodnikami, zwłaszcza tymi przy prywatnych posesjach, bywa różnie. Przypominamy, że obowiązek odśnieżenia chodnika położonego wzdłuż nieruchomości ciąży na jej właścicielu. Mówi o tym Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 4.

Kolejny zimowy obowiązek właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych to usuwanie nadmiaru śniegu, sopli lodu, czy nawisów śniegu z dachów. Mówi o tym art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Szczególnie duże obiekty o płaskich dachach, (markety, hale, magazyny, szkoły itp.), z nagromadzoną dużą ilością śniegu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich użytkowników.

Konsekwencje karne za nieodśnieżenie chodnika to grzywna, z kolei za nieusunięcie nadmiaru śniegu z dachu, Ustawa Prawo Budowlane przewiduje grzywnę, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.