Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Kolejne spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy

Policjanci z bartoszyckiej komendy realizują cykl spotkań z bezrobotnymi. Osoby, które zapraszane są do Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach mogą teraz skorzystać z informacji przekazanych im przez policjantów. Funkcjonariuszka zachęcała do wstąpienia w szeregi policji, przedstawiła możliwości jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, mówiła też o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i o tym, jak nie dać się oszukać metoda na wnuczka, czy policjanta.

Wczoraj, (25.04.18r.),  policjantka z Komendy Policji w Bartoszycach spotkała się z bezrobotnymi z powiatu bartoszyckiego. Spotkania aktywizujące bezrobotnych organizowane są cyklicznie w miejscowym Urzędzie Pracy.  Dzięki współpracy z przedstawicielami urzędu, policjanci mogą uczestniczyć w tych spotkaniach. Policjantka mówiła o zasadach doboru do służby w policji, o możliwościach jakie dają aplikacje: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moja Komenda. Funkcjonariuszka rozmawiała z uczestnikami spotkania o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Przypomniała, że każdy pieszy poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu musi używać elementów odblaskowych i wręczyła uczestnikom spotkania opaski odblaskowe.

Na kolejnej część spotkania, policjantka przedstawiła najczęstsze metody i techniki jakie stosują oszuści. Warto o tym rozmawiać, bo pomimo tego, że świadomość społeczeństwa o tym procederze stopniowo rośnie, nadal są osoby, które ulegają emocjom, czy presji wywieranej przez przestępcę i dając się oszukać tracąc oszczędności życia. Policjantka przypominała, że policjanci NIGDY nie proszą o pieniądze i nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Najprościej ustrzec się przed tego typu oszustem kończąc rozmowę w momencie, gdy rozmówca powie, że jest policjantem, czy innym funkcjonariuszem i poprosi o pieniądze.