Bartoszyce: Bezpieczne Ferie 2017 - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce: Bezpieczne Ferie 2017

Policjanci podsumowali działania związane z feriami zimowymi w powiecie bartoszyckim. Przez ostatnie dwa tygodnie policjanci „drogówki” dbali o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a dzielnicowi o bezpieczny wypoczynek.

Bartoszyccy policjanci w ramach działań „Bezpieczne Ferie 2017” spotkali się z uczestnikami zajęć opiekuńczo-wychowawczych przygotowanych z myślą o nich przez miejscowe domy kultury oraz świetlice wiejskie. Funkcjonariusze w trakcie dwóch tygodni zimowego wypoczynku przeprowadzili 18 spotkań. Przypominali o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, na podwórku, na śniegu oraz lodzie. Tłumaczyli w jaki sposób należy się zachować, gdy załamie się lód. Przypomnieli również numery alarmowe służb ratunkowych oraz informacje, które należy podać podczas zgłoszenia.

W ramach zadań do służby funkcjonariusze zwracali baczą uwagę na zachowanie młodzieży korzystającej z czasu wolnego. Wylegitymowali 22 nieletnich, w tym 2 nieletnie zagrożone demoralizacją. Nastolatki zostały zatrzymane przez patrol policji w mieszkaniu poszukiwanej kobiety. Okazało się, że powinny przebywać w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, do którego nie wróciły z przepustki. Nieletnie trafiły do Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, a następnie do ośrodków, w których powinny przebywać.

Działania Bezpieczne Ferie polegają nie tylko na promowaniu dobrych postaw, ale także na egzekwowaniu przepisów i stanowczym reagowaniu na ich łamanie. Podczas ferii policjanci drogówki sprawdzali stan trzeźwości użytkowników ruchu, sprawdzali jak kierowcy i pasażerowie wywiązują się z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa oraz w jaki sposób przewożone są dzieci. Policjanci egzekwowali przepisy dotyczące ograniczeń prędkości, reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz przez kierowców względem pieszych. Sprawdzali oświetlenie pojazdu, oznakowanie i wyposażenie. Szczególnym nadzorem objęli też autobusy, którymi dzieci wyruszały na ferie.